KOMUNIKAT 2/2021

I.

„VIII Ogólnopolska Zimowa Senioriada na Podhalu,
Rabka-Zdrój 2021”OTWARTA!!!

Taką tradycyjną formułę, 4 lutego 2021 roku, wygłosili uczestnicy uroczystości zapaleniu znicza. Podczas otwarcia obecni byli Burmistrz Rabki-Zdroju Leszek Świder i Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego Karol Skrzypiec. W „Sztafecie Ognia” wyjątkowo, z powodu pandemii, udział wzięli organizatorzy Elżbieta Szarawara, Małgorzata Kaznowska i Marek Szarawarski.

II.

Warunki uczestnictwa - punkt IV Regulaminu.

III.

Zaglądajcie na naszą stronę http://www.u3w.rabka-net.pl/senioriada2021.html

IV.

Kontakt:

Do pobrania:

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Marek Szarawarski

Pamiątkowy medal


KOMUNIKAT 1/2021

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
po wnikliwym przeanalizowaniu problemów stojących przed organizatorami i uczestnikami postanowiliśmy kontynuować „VIII Ogólnopolską Zimową Senioriadę, Rabka-Zdrój 2021” w zmodyfikowanej, zdalnej formule.
Mamy nadzieję, że podobnie jak w latach ubiegłych zechcecie Państwo wziąć udział w naszej imprezie.

Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego
Marek Szarawarski


KOMUNIKAT 0/2020/2021

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
mimo pandemii, stosując zakazy, zalecenia i zdrowy rozsądek, rozważamy przeprowadzenie w dniu
15 marca 2021 „VIII Ogólnopolskiej Zimowej Senioriady, Rabka-Zdrój 2021”.
Jednodniowa impreza z następującymi konkurencjami:
1. Slalom narciarski
2. Bieg na nartach
3. Zjazd na dętkach
4. Rzut „śnieżkami do celu”
5. Nordic Walking połączony z konkursem wiedzy
Konkurencja 1, 2, 3 planujemy przeprowadzić na stoku Długa Polana.
Spartakiada odbędzie tylko wówczas gdy zechcecie Państwo przyjechać do nas oraz gdy poprawi się sytuacja zdrowotna w kraju.
Czekamy do 20 stycznia 2021 na Wasze wstępne zgłoszenia na adres:
senioriada.rabka@gmail.com

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Senioriady
Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego
Marek Szarawarski 


VIII OGÓLNOPOLSKA ZIMOWA SENIORIADA na PODHALU
RABKA – ZDRÓJ, luty/marzec 2021

REGULAMIN

I Cel Zawodów
Celem „ZDALNEJ” SENIORIADY jest zdobywanie nowych doświadczeń organizacyjnych w czasie pandemii, wspieranie aktywnego trybu życia seniorów, sportowa rywalizacja oparta na zasadach ”fair play”, integracja studentów UTW oraz promocja Rabki-Zdroju.

II Miejsce
Obiekty sportowe, rekreacyjne, kulturalne i inne w miejscowościach uczestników VIII Senioriady.

III Uczestnicy
W VIII Zdalnej Ogólnopolskiej Zimowej Senioriadzie na Podhalu „RABKA- ZDRÓJ 2021” prawo startu mają Studenci Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz członkowie organizacji i stowarzyszeń zrzeszających seniorów.

IV Warunki uczestnictwa
1. Zgłoszenie udziału do 26 lutego 2021 r. na adres senioriada.rabka@gmail.com
    W tytule wiadomości prosimy o wpisanie miejscowości, którą Państwo reprezentujecie.
2. Przeprowadzenie do 15 marca 2021 jednej z konkurencji z pkt. V
3. Przesłanie do 20 marca 2021 sprawozdania e-mailem na adres: senioriada.rabka@gmail.com 
    z informacją:

1) Organizator,
2) Rodzaj konkurencji,
3) Data przeprowadzenia,
4) Liczba uczestników z wyszczególnieniem liczby kobiet i mężczyzn,
5) Nazwiska zwycięzców, jeżeli tacy zostaną wyłonieni, opublikujemy na stronie RUTW
    w zakładce „Senioriada 2021”,
6) Załączenie co najmniej jednej fotografii.

4. Organizacjom/stowarzyszeniom, które prześlą sprawozdania, wyślemy statuetki za udział.
5. Uczestnicy, którzy opłacą wpisowe, otrzymają pamiątkowe medale, w przesyłkach(pkt.4.)
6. Wpisowe w wysokości 25 zł/os należy przesłać do 26 lutego 2021 r.

Medale zostaną przesłane do 31 III br. na adresy UTW z fakturą i pamiątkową statuetką.
UWAGA! Proszę nie dokonywać indywidualnych wpłat!
Faktury wypisywane będą wyłącznie dla drużyn.
Przed dokonaniem wpłaty proszę o kontakt z firmą "INTROLASER" celem podania danych na które będzie wystawiony dokument sprzedaży/faktura, paragon.
e-mail: biuro@introlaser.pl , tel. 18 26 80 500, kom. 604 46 38 09, kom. 604 46 38 20 
Dane do przelewu: P.P.H.U. INTROLASER, ul. Zakopiańska 22, 34-700 Rabka-Zdrój,
Nr. konta 75 1140 2004 0000 3502 7597 2013 2

V Konkurencje
 Biegi.
 Slalom narciarski. Rzut „śieżami do celu”.
 Zjazd na dękach.
 Brydż.
 Szachy.
 Kręle curlingowe, lub kręle.
 Nordic Walking.
 Inna konkurencja sportowa, rekreacyjna lub turystyczna.

VI Postanowienia końowe
1. Uczestnicy ubezpieczająsięwe włsnym zakresie i startująna włsnąodpowiedzialność
2. Uczestnicy zabezpieczająwe włsnym zakresie odpowiedni stró i sprzę do konkurencji.
3. Kontakt w sprawach pilnych:

   tel. 608 87 97 63, 787 248 685 poniedziałk, śoda, piąek po 16.
    marekszarawarski@poczta.onet.pl ,

    Adres: Stowarzyszenie Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku
   ul. Orkana 47, 34-700 Rabka-Zdrój,
4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należ do organizatoró.

Przewodnicząy Komitetu Organizacyjnego
Marek Szarawarski
Rabka – Zdrój, 
paźziernik/listopad/grudzień2020 oraz styczeńluty 2021

:::REGULAMIN (pdf)


Organizator

 

Hymn Senioriady 

melodia: "Pałacyk Michla"

słowa: 
Stowarzyszenie UTW w Józefowie nad Świdrem- Joanna Groszek

Dziś się zaczyna SENIORIADA, 
udawać Greków, więc nie wypada.
Medali wbród dziś zdobędziemy, 
swoim słabościom w nos się śmiejemy, hej tarara... 

Hej, seniorzy! 
Z dumą więc na start, bo to nie jest żart! Bo to nie jest żart!
Hej, seniorzy! 
Sukces drzemie w nas, nadszedł jego czas – już czas!

Jest konkurencji spory wybór, 
więc się sprężajmy wśród pełnych trybun.
Każdy swych mistrzów dopinguje, 
współzawodnictwo wszystkich raduje, hej tarara...

Hej, seniorzy! 
Z dumą więc na start, bo to nie jest żart! Bo to nie jest żart!
Hej, seniorzy! 
Sukces drzemie w nas, nadszedł jego czas – już czas!

Hej, seniorzy! 
Przegrać, to nie grzech, ani żaden pech! Ani żaden pech!
Hej, seniorzy! 
Dumni bądźmy, że – wciąż nie poddaliśmy się!!!


Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia:http://www.u3w.rabka-net.pl/
Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

UWAGA !!!
Niniejsza wiadomość, wraz z załącznikami, jest przeznaczona wyłącznie dla wskazanego w niej odbiorcy (odbiorców) i może zawierać informacje poufne, zawierające tajemnicę zawodową, zastrzeżone lub informacje, które nie podlegają ujawnieniu zgodnie z właściwymi przepisami.
Bezwzględnie zabrania się nieuprawnionego wykorzystywania, rozpowszechniania lub kopiowania niniejszej wiadomości, w tym jej załączników.
Jeżeli otrzymali Państwo tę wiadomość omyłkowo, a nie są Państwo jej adresatem, prosimy o niezwłoczne zawiadomienie o tym fakcie nadawcy oraz o usunięcie wiadomości wraz z załącznikami oraz wszelkich jej kopii. 


Stowarzyszenie Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku
34-700 Rabka-Zdrój; Tel.: 18 26 82 371
e-mail:uniwersytet3@gmail.com