Sekretariat czynny 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9:00-14:00
tel.: 606 530 239


Serdecznie zapraszamy


 


 
 

 

 

Szanowni Państwo, drogie koleżanki i koledzy,

9 września 2018 r. nasze Stowarzyszenie w wyniku pożaru straciło swoją siedzibę oraz dużą część wyposażenia i dokumentacji. To nieodżałowana strata dla wszystkich Członków RUTW oraz innych osób i organizacji, które na co dzień prowadziły w tym miejscu zajęcia i spotkania.

Stowarzyszenie Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku korzystało z biura w budynku Galerii „Pod Aniołem” od stycznia 2014 roku. To właśnie tam odbywały się spotkania m.in. z okazji Dni Seniora, Dnia Kobiet, spotkania noworoczne oraz część zajęć dydaktycznych. Czas spędzony w tym miejscu był dobrym czasem dla naszego Stowarzyszenia. Dzięki bliskiej współpracy z Urzędem Miejskim, Miejskim Ośrodkiem Kultury oraz Waszej pracy udało się zorganizować wiele pięknych i ważnych wydarzeń, tu rodziły się nowe inicjatywy i realizowano nowe projekty.

Obecnie dzięki uprzejmości Pani Burmistrz Ewy Przybyło udało się zorganizować tymczasowy sekretariat. Będzie się on mieścił w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 2 na parterze w pokoju 04, e-mail: uniwersytet3@gmail.com. Numer telefonu: 606 530 239.

W związku z wyjątkową sytuacją w jakiej znalazło się nasze Stowarzyszenie prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do tymczasowych warunków. Prosimy, w miarę możliwości, o załatwianie spraw związanych z RUTW poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub poprzez liderów sekcji. Mamy nadzieję, że to rozwiązanie nie sprawi Państwu dużych problemów. Ponadto prosimy o zaangażowanie i pomoc w kontynuacji działań naszego Stowarzyszenia. Wiemy, że jak zawsze możemy na Was liczyć.

  :::Informacje w sprawie  ochrony danych osób fizycznych

  ::: Informacje o naszych planach na rok akademicki 2018/19 oraz harmonogram zajęć w zakładce [PLAN ZAJĘĆ]

w imieniu Zarządu RUTW
Grażyna Lysy


….”płynie Wisła płynie”

Jeszcze dobrze nierozplanowane zajęcia, trwa szamotanie z podziałami na grupy i tworzenie umów dla wykładowców i trenerów, a nasze chórzystki już dały w niedzielę ( 07 października br.) koncert w rabczańskim ZOL-u w szpitalu miejskim. Repertuar lekkich ludowych piosenek ogólnie lub mniej znanych przypadł nie tylko do gustu pensjonariuszom, co do serca, a widziałam to w rozpromienionych oczach, uśmiechu i wtórowaniu. Tak sobie myślałam, co się teraz komu przypomina?, bo przecież wspomnienia się nie starzeją nigdy w przeciwieństwie do ciała. Radość dawania jest nie tyle wielka, co ma atomową siłę, a rykoszet wdzięczności przenosi góry. Na koniec zostałyśmy wszystkie (łącznie ze mną) obdarowane kwiatami robionymi ręcznie przez pacjentów, co było rozczulającym wyrazem podziękowania za występ.
Jest zaproszenie od opiekunki na kolędowanie - a Zosia (nasza dyrygentka) nie odmówiła.
Czekajcie na nas w zdrowiu.

   
:::fotorelacja

Małgorzata Kazanowska


Po raz trzynasty

02 października AD 2018 odśpiewaliśmy Gaudeamus igitur – rozpoczynając niemal w przededniu tragicznego pożaru naszej bazy - nowy rok akademicki i wbrew nieszczęściu, niech będzie szczęśliwym rokiem działalności naszego Uniwersytetu – a co ważniejsze naszej wspólnoty, bo przecież taką jesteśmy. Dzięki gościnności włodarzy kina „Śnieżka” na podium powitała nas obecna Prezes Grażyna Lysy, przedstawiając nowym przybyłym – a przypominając wiernym starym studentom skład Zarządu. Gościnnie prezentację o „Kobiecie i mężczyźnie w rozrachunku matematycznym” przedstawiła nam Pani Burmistrz Ewa Przybyło, co uświetniło nasze spotkanie.

Przygotowane ekipy do zapisów chętnych uwijały się jak w ukropie, bo świeży narybek było widać gołym okiem., z czego jesteśmy radzi i serdecznie Was i tu witamy, a że i stara gwardia nie zawiodła, były najprawdziwsze kolejki. Jest nas na dzień dzisiejszy ……………

Życzę wszystkim w zdrowiu, sprawnie i w pełnej satysfakcji zaplanowanych zajęć, spotkań, ćwiczeń, a nawet tanecznym krokiem dotarcia do zakończenia całorocznych zmagań i spotkania w czerwcu na ognisku pod Krzywoniem.

Małgorzata Kaznowska

     
::: Fotorelacja Piotra Kuczaja, Lidii Gilewicz i Małgorzaty Kazanowskiej


Proponujemy:

 • Chorwacja 2019 r.     Termin :18.05-25.05.2019 r.
  Miastecko Trpanj
  , słynie ze średniowiecznych twierdz i zabytkowych kościołów - z obiektu niedaleko jest do centrum, a także do zabytkowej starówki.
  Hotel 3***,
  z basenem, pokoje 2 osobowe z łazienkami. Wyżywienie: ALL Inclusive, zaczynamy obiadokolacją , kończymy śniadaniem .
  Cena przy min. 45 osobach płacących:
    1250 zł/os w pokojach 2 osobowych
  :::więcej
     

 • 30 X 2018r.  wyjazd do Krakowa do Teatru im. J. Słowackiego na sztukę pt. "Chory z urojenia"
  Początek spektaklu o godz. 19:00, koszt 40 zł/os. Szczegóły dot. wyjazdu zostaną podane w późniejszym terminie. Zapisy u Pani Krystyny Wojdyły lub w sekretariacie.
  Informacje o sztuce:
  Autor: Molier
  Reżyseria: Giovanni PampiglioneUwielbiana przez widzów, nieschodząca z afisza od ponad piętnastu lat, ogromnie śmieszna i wiecznie aktualna klasyczna komedia Moliera! Obsada: Argan - Andrzej Grabowski,Belina - Lidia BogaczównaAniela - Marta Waldera
  Recenzje : teatrwkrakowie.pl/spektakl/chory-z-urojenia


IV Rajd Integracyjny

28 września po raz czwarty odbył się Rajd Integracyjny w Rabce-Zdroju, w którym wzięło udział blisko 80 osób. Pomysłodawcami Rajdu są członkowie Rabczańskiej Rady Seniorów, a organizatorem spotkania Stowarzyszenie Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku. Tradycyjne rozpoczęcie Rajdu odbyło się w Parku Zdrojowym „Pod Grzybkiem”. Przewodnicząca Rady Seniorów Krystyna Wojdyła powitała zebranych, wśród których znaleźli się członkowie RUTW, pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej, podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy „Radość Życia”, podopieczni Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz wolontariusze. Przewodnicząca RRS powitała również gości i uczestników rajdu oraz podziękowała organizatorom i władzom miasta za wsparcie. Wśród uczestników spotkania byli m.in. prezes RUTW Grażyna Lysy, burmistrz Ewa Przybyło, wiceburmistrz Robert Wójciak, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Szarawara oraz radny powiatowy Marek Szarawarski.

Po części oficjalnej uczestnicy otrzymali pamiątkowe przypinki oraz kolorowe balony i ruszyli na spacer po Parku Zdrojowym w kierunku szałasu pod Krzywoniem. Tam na wszystkich uczestników czekał poczęstunek. Zorganizowano też różne gry i zabawy, a także tańce.

Wszystkim zaangażowanym w organizację Rajdu serdecznie dziękujemy.


:::fotorelacja Jana Cieplińskiego

IV Rajd Integracyjny w Rabce-Zdroju był współfinansowany przez Urząd Miejski w Rabce –Zdroju w ramach realizacji zadania publicznego.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Stowarzyszenia Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku (ul. Parkowa 5, 34-700 Rabka-Zdrój, telefon kontaktowy: 606 530 239).
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Zarządem Stowarzyszenia Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku .
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Informujemy również, że wszystkie wydarzenia organizowane
i współorganizowane przez Stowarzyszenie Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku mogą być rejestrowane (filmy, zdjęcia, artykuły, itp.) i publikowane na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, w kronikach pamiątkowych, artykułach prasowych, itp.

 


Wydarzenia roku akademickiego 2017/18